Rozpravy v NR SR

Hoci som poslankyňa opozície, ktorá nemá v parlamente väčšinu, o to viac sa snažím poukazovať na chyby a nedostatky zákonov. Aj keď aktuálne koalícia má koprivku z hlasovaní za naše návrhy, občas predsa len potichu preberú naše nápady a vydávajú ich za svoje dielo. Mne to neprekáža. Hlavne, že sa dobré veci dostanú do praxe a som za to vďačná. Lebo ako vravel už Marcus Tulius Cicero: Vďačnosť je nielen najväčšiou cnosťou, ale matkou všetkých cností.

Rozprava o rozpočte ministerstva kultúry na rok 2020