Ministerstvo kultúry a koalícia fintou predĺžili protiústavný stav

Viete si predstaviť, že by údržbár v nemocnici s päťročnou praxou robil neurochirurga? V princípe toto umožnilo ministerstvo kultúry pri opravách národných kultúrnych pamiatok. 

Ešte aj ústavný súd konštatoval, že je to protiústavné, no vládna koalícia na to kašle. Parlamentnou a aj protizákonnou fintou predĺžili protiústavný stav a vystavujú vzácne pamiatky riziku, že dopadnú ako freska v španielskom meste Borja.

Keď som prišla ako nováčik do parlamentu, jednou z vecí, ktoré som si zaumienila zlepšiť, je stav našich pamiatok. Ani som netušila, ako skoro pre ne budem môcť niečo urobiť. Na májovú schôdzu predložila vláda návrh zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty. Vravím si, výborne, aspoň nám nebudú môcť len tak spakruky vyviezť ďalšieho neodhaleného Berniniho.

Keď sa vláda zachraňuje porušovaním zákona

Výborný pocit však čoskoro pominul. To by totiž nebola naša vláda, keby do nejakého zákona neprilepila čosi, čo tam vôbec nepatrí.  (Naposledy napríklad prilepila do jasličkového zákona vianočné príspevky pre dôchodcov.) Vôbec jej pritom neprekáža, že pri takomto postupe porušuje zákon. Veď ide len o peniaze, ako vždy.

V spomínanej májovej novele zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty sa ocitol článok II. Ten hovoril o tom, že pamiatkové úrady si budú môcť zriadiť právnickú osobu s oprávnením okrem iného vykonávať aj reštaurátorské práce. Pýtala som sa samej seba, čo do frasa má toto spoločné s vývozom a dovozom pamiatok.

Kostolík v Hervartove. Kto ho bude najbližšie reštaurovať?

Kostolík v Hervartove. Kto ho bude najbližšie reštaurovať? (Natália Milanová)

Nekalá štátna konkurencia

Ešte v roku 2015 schválil parlament novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu. Na dvakrát, lebo prezident ju svojím vetom aj s výhradami o možnej protiústavnosti vrátil do parlamentu.

Už vtedy v roku 2015 dostal Pamiatkový úrad možnosť reštaurovania cez svojich zamestnancov, ktorí „spĺňajú kvalifikačné predpoklady“-  teda aspoň II. stupeň vysokej školy v študijnom programe reštaurovanie alebo bakalár v odbore reštaurovanie a k tomu tri roky praxe alebo stačí iba maturita z odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo a najmenej päť rokov odbornej praxe.

A to sa potvrdilo ako veľký problém. Pred týmto zákonom mohli národné kultúrne pamiatky (NKP) zachraňovať výlučne certifikovaní reštaurátori. Tí musia byť živnostníci a členmi Komory reštaurátorov. Každý člen musí mať absolvovanú vysokú školu v odbore umelecké reštaurovanie, po jej skončení musí absolvovať povinnú trojročnú reštaurátorskú prax a úspešne prejsť skúškami pred skúšobným senátom Komory reštaurátorov. Dalo by sa to prirovnať k advokátom. Tí musia mať vyštudované právo, päťročnú koncipientskú prax a prísne advokátske skúšky v komore.

V roku 2015 vláda úplne rozbila systém. Na trhu sa vďaka zákonu objavili dva typy reštaurátorov. Prví – prísne regulovaní a kontrolovaní živnostníci a druhí – zamestnanci štátnej inštitúcie s oveľa benevolentnejšími pravidlami.

Nie je nutné byť géniom, aby ste prišli na to, že je to hovadina. Dokonca ústavná hovadina. Na jednej strane totiž reštaurovať môžu podnikatelia – živnostníci, ktorí musia splniť prísne podmienky a nesú plnú zodpovednosť za škody a na druhej strane zamestnanci štátnej inštitúcie bez adekvátneho vzdelania a bez akejkoľvek zodpovednosti. A navyše. Viete, kto kontroluje kvalitu práce reštaurátorov? Pamiatkový úrad.

Takže v prípade opráv vlastnými zamestnancami Pamiatkový úrad nielen zadáva práce, vykonáva ich, ale ich ešte aj kontroluje. Navyše Pamiatkový úrad mohol poveriť reštaurovaním aj človeka, čo nemá vyštudovanú ani len strednú školu v odbore konzervátorstvo, reštaurátorstvo, keďže v niektorých špecializáciách už ani neexistuje. Opravovať vzácne pamiatky by tak mohol úplný laik s pochybnou praxou. Teda ako údržbár v nemocnici by sa mohol stať neurochirurgom.

Na svet sa dostal unikát. Štát s trhovým hospodárstvom zakotveným v Ústave SR zaviedol súťaž nie medzi podnikateľmi navzájom, ale medzi podnikateľmi a orgánom štátnej správy.

Aby sme v ústavnej hanbe neostali

Práve preto podali ešte v roku 2016 poslanci opozície podnet na Ústavný súd. V máji 2018, kedy vláda predkladala opäť trošku pozmenené kompetencie PÚ SR v oblasti reštaurátorstva, ešte Ústavný súd nerozhodol. Na výbore pre kultúru a médiá som sa pýtala, prečo sa teda predkladá znova. Dostala som nejasnú odpoveď v zmysle, že všetko je v poriadku. Nebolo. Novela bola predkladaná opäť s rozporom Komory reštaurátorov.

Predložila som teda aspoň pozmeňujúci návrh, aby sa sporný článok II. z májovej novely o možnosti reštaurovania Pamiatkovým úradom vypustil. Hlasovalo zaň 62 poslancov a bohužiaľ neprešiel. Dnes je nad slnko jasné, že hlasovali za správnu vec. Dosvedčil to Ústavnú súd SR, ktorý 19. septembra 2018 znenie spornej novely z roku 2015 označil za protiústavné. Podľa Ústavného súdu tak Pamiatkový úrad nemôže reštaurovať pamiatky vlastnými zamestnancami.

A mne je tiež nad slnko jasné, prečo sa ministerstvo kultúry so svojím vtedy zdanlivo nezmyselným prílepkom potrebovalo poponáhľať a napadnuté znenie preformulovať. Za každú cenu chcú udržať protiústavný stav, keďže už zrejme mali informácie z Ústavného súdu, že rozhodne tak, ako rozhodol.

Ústavný súd vyhodil zo zákona protiústavný text, ktorý tam už nie je. Najnovšie znenie je, že reštaurovať môže Pamiatkový úrad alebo ním zriadená právnická osoba. Na merite veci to nič nemení, ale zmenou textu predĺžili protiústavný stav.

V budúcnosti preto chystám predložiť samostatný zákon, ktorý by mal odstrániť tento protiústavný stav. Lebo si myslím, že naše národné kultúrne pamiatky by mali zachraňovať skutoční odborníci. Na rozdiel od ministerstva kultúry a poslancov koalície mi na naozaj nich záleží.


Pridaj komentár

Your email address will not be published.Required fields are marked *